Lesní technika

 
V současné době společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. 
připravuje nákup  probírkového harvestoru.
 
 
Nákup lesní techniky je relizován v rámci Programu rozvoje venkova ČR, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů, Podopatření 8.6 Podpora investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, Operace 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství
 
Celý projekt je připraven vlastními zaměstnanci společnosti.
 
 

 

Kontakty:

Prodejna ryb a zvěřiny:                    tel 387 315 517

 

Sekretariát                 tel: 387 315 514

 

                                   fax: 387 315 531

Jednatelé

Ing. Karel Trůbl

trublk@c-budejovice.cz

 

Mgr. Daniel Hovorka

hovorkad@c-budejovice.cz

 

Ekonom

Ing. Jiří Staněk tel. 732 216 012

stanekj@c-budejovice.cz

 

Vedoucí lesní výroby 

Ing. Ladislav Laluch     tel. 732 880 859

laluchl@c-budejovice.cz

obchodní činnost lesních výrobků

 

Vedoucí rybničního hospodářství 

Ing. Pavel Oberreiter    tel. 603 533 066

oberreiterp@c-budejovice.cz

 

Vedoucí zemědělské výroby 

Jaroslav Kovář    tel. 721 048 127

rostlinná a živočišná výroba       

jarda0005@seznam.cz

 

Vedoucí myslivosti

Bc. Maritn Mácha        tel. 702 000 822

bažantnice Černiš, obora Čertík

macha.martin@seznam.cz

 

Vedoucí prodejny ryb a zvěřiny

Mgr. Daniel Hovorka         tel. 387 315 517

Prodejna ryb a zvěřiny, J. Haška 1588/4, České Budějovice

prodejna@c-budejovice.cz

 


 

 

Kontakt