Lesní výroba

 
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. hospodaří dle lesního hospodářského plánu platného (LHP) pro období 2015 - 2024 na pronajatém lesním majetku od Statutárního města České Budějovice o rozloze 1821,14 ha. Roční podíl těžby podle LHP činí 12 700 m3.
 
Středisko je členěno na čtyři lesnické úseky: Zavadilka, Dubné, Srubec a Olešnice. Lesní úseky mají průměrně 573,40 ha lesa. Na lesním úseku Srubec a Olešnice se nachází tři malé lesní školky Jesení, Borovanský háj, Kostelík, kde se pěstuje dub letní a smrk ztepilý. Roční produkce sazenice je v průměru asi 60 000 ks. 
 
V centru Českých Budějovic v ulici Na Sádkách společnost vlastní manipulační sklad dřeva, kde dochází k prodeji kulatinových sortimentů, vlákninového dříví a paliva. V roce 2017 je plánovaná rekonstrukce tohoto manipulačního skladu.
 


Fotogalerie: Lesní výroba

Kontakty:

 

Sekretariát 

Martina Plojharová                

tel: 387 315 514,    fax: 387 315 531

plojharovam@c-budejovice.cz

larmcb@c-budejovice.cz

 

Jednatel

Ing. Karel Trůbl

trublk@c-budejovice.cz

 

Ekonom

Ing. Jiří Staněk tel. 732 216 012

stanekj@c-budejovice.cz

 

Vedoucí lesní výroby 

Ing. Ladislav Laluch     tel. 732 880 859

laluchl@c-budejovice.cz

obchodní činnost lesních výrobků

 

Vedoucí rybničního hospodářství 

Ing. Pavel Oberreiter    tel. 603 533 066

oberreiterp@c-budejovice.cz

 

Zemědělská výroba

Ing. Jindřich Kouba   tel. 721 545 225

rostlinná a živočišná výroba       

 

 

Vedoucí myslivosti

Bc. Maritn Mácha        tel. 702 000 822

bažantnice Černiš, obora Čertík

macha.martin@seznam.cz

 

Prodejna ryb a zvěřiny

 tel. 387 315 517

Prodejna ryb a zvěřiny, J. Haška 1588/4, České Budějovice

prodejna@c-budejovice.cz

 


 

 

Kontakt