Rekonstrukce lesní cesty Klauda

 
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. spravuje mimo jiné Budějovický les v k. ú. Jivno s vrcholem Klauda (576 m).
 
V současné době společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. 
připravuje rekonstrukci jedné ze stávajících lesních cest v Budějovickém lese.
 
 
 
 
Projekt je zpracován v rámci
Programu rozvoje venkova ČR, Opatření 4 Investice do hmotného majetku, Podopatření 4.3 Podpora na investice do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, Operace 4.3.2. Lesnická infrastruktura.
Celý projekt je připraven vlastními zaměstnanci společnosti a spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
 
 

 

Kontakty:

 

Sekretariát 

Martina Plojharová                

tel: 387 315 514,    fax: 387 315 531

plojharovam@c-budejovice.cz

larmcb@c-budejovice.cz

 

Jednatel

Ing. Karel Trůbl

trublk@c-budejovice.cz

 

Ekonom

Ing. Jiří Staněk tel. 732 216 012

stanekj@c-budejovice.cz

 

Vedoucí lesní výroby 

Ing. Ladislav Laluch     tel. 732 880 859

laluchl@c-budejovice.cz

obchodní činnost lesních výrobků

 

Vedoucí rybničního hospodářství 

Ing. Pavel Oberreiter    tel. 603 533 066

oberreiterp@c-budejovice.cz

 

Zemědělská výroba

Ing. Jindřich Kouba   tel. 721 545 225

rostlinná a živočišná výroba       

 

 

Vedoucí myslivosti

Bc. Maritn Mácha        tel. 702 000 822

bažantnice Černiš, obora Čertík

macha.martin@seznam.cz

 

Prodejna ryb a zvěřiny

 tel. 387 315 517

Prodejna ryb a zvěřiny, J. Haška 1588/4, České Budějovice

prodejna@c-budejovice.cz

 


 

 

Kontakt