Myslivost

 
Společnost Lesy a rybníky města Českých Budějovic s. r. o. hospodaří ve dvou vlastních honitbách, Černiš a Lhotka. Honitba Černiš má rozlohu 1 292 ha, nachází se v ní dančí obora Čertík a bažantnice Černiš. Honitba Lhotka má rozlohu 543 ha. 
Středisko myslivost se zaměřuje zejména na chov drobné pernaté zvěře (kachna divoká, bažant obecný). Udžuje genetikcy kvalitní chovný materiál, odchovává vlastní produkci, zabývá se prodejem pernaté zvěře a zajištěním poplatkových honů na kachnu divokou a bažanta obecného. Hospodaří s volně žijící zvěří, která se vyskytuje v našich honitbách, a zajištťuje poplatkový odstřel zvěře srnčí, černé a dančí. Dále se zabývá chovem dančí zvěře v oboře Čertík. 
Středisko se dělí na několik úseků: Bažantnice Černiš, Líheň Zavadilka a stáje s chovnými hejny kachny divoké a bažanta obecného. 
 
Nové stránky bažantnice Černiš
 
 
 

Fotogalerie: Myslivost

Kontakty:

 

Sekretariát 

Martina Plojharová                

tel: 387 315 514,    fax: 387 315 531

plojharovam@c-budejovice.cz

larmcb@c-budejovice.cz

 

Jednatel

Ing. Karel Trůbl

trublk@c-budejovice.cz

 

Ekonom

Ing. Jiří Staněk tel. 732 216 012

stanekj@c-budejovice.cz

 

Vedoucí lesní výroby 

Ing. Ladislav Laluch     tel. 732 880 859

laluchl@c-budejovice.cz

obchodní činnost lesních výrobků

 

Vedoucí rybničního hospodářství 

Ing. Pavel Oberreiter    tel. 603 533 066

oberreiterp@c-budejovice.cz

 

Zemědělská výroba

Ing. Jindřich Kouba   tel. 721 545 225

rostlinná a živočišná výroba       

 

 

Vedoucí myslivosti

Bc. Maritn Mácha        tel. 702 000 822

bažantnice Černiš, obora Čertík

macha.martin@seznam.cz

 

Prodejna ryb a zvěřiny

 tel. 387 315 517

Prodejna ryb a zvěřiny, J. Haška 1588/4, České Budějovice

prodejna@c-budejovice.cz

 


 

 

Kontakt