Pokladní hodiny pro veřejnost  od 8:00 do 10:00 hod. po předchozí dohodě

 

PRODEJ  FRÉZOVANÝCH SMRKOVÝCH KŮLŮ

Dřevěné kůly jsou vhodné k oplocení nových lesních kultur, pastvin pro dobytek, nebo na stavbu rychlého oplocení stavebního pozemku.

Dřevěné kůly jsou o průměru 10-12cm ukončené špicí.

Cena  150cm         75,-Kč/ks

           160cm         85,-Kč/ks

           200cm         99,-Kč/ks

           220cm       119,-Kč/ks

Možnost dalších rozměrů dle požadavku zákazníka.

Doprava do 20km zdarma při objednávce 100 a více ks.

 

PRODEJ ŠTÍPANÉHO PALIVOVÉHO DŘEVA

Od  1. 9. 2018 změna ceny štípaného jehličnatého palivového dřeva.

    690,-  Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH při délce 50cm.

    750,- Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH při délce 25, 33 cm.

 

Dub 1 090,-Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH.

Bříza 990,-Kč za sypaný prostorový metr včetně DPH.

 

Cena kontejnerové dopravy od 1.9.2019

Doprava zdarma do 40km (dohromady tam i zpět).

Od 41 km je sazba 33,-Kč /km + 21%DPH.

 

Cena dopravy s pomocí klecí od 19. 3. 2018

 do 20km (tam i zpět) 500,- Kč + DPH 21%

 nad 20km do 3 SPRM = 30,- Kč/km + DPH 21%

                  od 4 SPRM = 25,- Kč/km + DPH 21%

Manipulace s klecí 80,- Kč + DPH 21%.

 

 

Veškeré informace naleznete zde: https://mamedrevo.cz/

 Objednávky:  Tomáš Macko tel. 722 669 357

 Objednávky: Martina Plojharová tel. 702 000 828

 
 

 
  
  
  

Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

Výhradním společníkem společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o. je Město České Budějovice, které svými orgány jmenuje dozorčí radu a statutární zástupce společnosti.

      Jednatelem společnosti je  Ing. Karel Trůbl 

Valnou hromadou je Rada města České Budějovice.

Společnost se svými 50 zaměstnanci spravuje a obhospodařuje na základě nájemní smlouvy nejen agrární majetek města, ale také obslužný majetek, hájenky a bašty, sádky, zemědělské objekty v okolí Českých Budějovic. Hospodaří i na lesním a zemědělském majetku pronajatém od jiných subjektů. Má zcela samostatnou ekonomiku nezávislou na rozpočtu města České Budějovice. Za pronájem obhospodařovaného majetku odvádí městu Č. Budějovice nájemné.

Předmět podnikání:

 • lesnická činnost a myslivost
 • využívání rybníků a jiných rybochovných zařízení k chovu ryb a vodní drůbeže
 • zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • poradenská činnost (mimo přílohy č. 2, zák. 455/1991 Sb.)
 • výroba potravinářských výrobků
 • silniční motorová doprava

Hlavními produkty předmětu podnikání jsou:

 • dřevo pro nejrůznější použití - 9000 m3 / rok
 • tržní ryby s vysokým podílem kapra - 230 t / rok
 • pernatá zvěřina - kachna divoká a bažant - 12 tis. ks / rok
 • mléko - 300.000 l / rok
 • mladý skot
 • zpracované sladkovodní ryby, zvěřina
 •  

 

Kontakty:

 

Sekretariát 

Martina Plojharová                

tel: 387 315 514,    fax: 387 315 531

larmcb@c-budejovice.cz

 

Jednatel

Ing. Karel Trůbl

trublk@c-budejovice.cz

 

Ekonom

Ing. Jiří Staněk tel. 732 216 012

stanekj@c-budejovice.cz

 

Vedoucí lesní výroby 

Ing. Ladislav Laluch     tel. 732 880 859

laluchl@c-budejovice.cz

obchodní činnost lesních výrobků

 

Vedoucí rybničního hospodářství 

Ing. Pavel Oberreiter    tel. 603 533 066

oberreiterp@c-budejovice.cz

 

Vedoucí zemědělské výroby 

Jaroslav Kovář    tel. 721 048 127

rostlinná a živočišná výroba       

jarda0005@seznam.cz

 

Vedoucí myslivosti

Bc. Maritn Mácha        tel. 702 000 822

bažantnice Černiš, obora Čertík

macha.martin@seznam.cz

 

Prodejna ryb a zvěřiny

 tel. 387 315 517

Prodejna ryb a zvěřiny, J. Haška 1588/4, České Budějovice

prodejna@c-budejovice.cz

 


 

 

Kontakt